MAXSULOTLARNI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI VA STANDARTLASHTIRISH FAKULTETIGA QARASHLI KAFEDRALAR

MAXSULOTLARNI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI VA STANDARTLASHTIRISH FAKULTETIGA QARASHLI KAFEDRALAR

DEPARTMENT OF TECHNOLOGY OF PRODUCTION, STORAGE AND PROCESSING OF LIVESTOCK PRODUCTS
DEPARTMENT OF PROCESSING TECHNOLOGY, STANDARDIZATION AND CERTIFICATION