MAXSULOTLARNI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI VA STANDARTLASHTIRISH FAKULTETIGA QARASHLI KAFEDRALAR

MAXSULOTLARNI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI VA STANDARTLASHTIRISH FAKULTETIGA QARASHLI KAFEDRALAR

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ​