VETERINARIYA DIAGNOSTIKA VA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI FAKULTETIGA QARASHLI KAFEDRALAR

VETERINARIYA DIAGNOSTIKA VA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI FAKULTETIGA QARASHLI KAFEDRALAR

DEPARTMENT OF ANIMAL PHYSIOLOGICAL BIOCHEMISTRY AND PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY
DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY, VIROLOGY AND IMMUNOLOGY
DEPARTMENT OF VETERINARY SANITATION EXPERTISE  
DEPARTMENT OF DISEASES OF BIRDS, FISH BEES AND FUR ANIMALS