ABSTRACTS

ABSTRACTS

 

F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Yuklash
Xudaynarova Nilufar Eshmuratovna

Tuxum yo’nalishidagi tovuqlar postnatal ontogeneziya oyoq suyaklarining morfologik va mexanik-kimyoviy xususiyatlari

16.00.02 - Hayvonlar patologiyasi, onkologiyasi va morfologiyasi. Veterinar akusherligi va hayvonlar reproduksiyasi biotexnikasi

Bazarov Adham Xayrullayevich

INFEKSION MASTITDA MIKROORGANIZMLARNI SUT VA SUT MAHSULOTLARINING SANITAR TEXNOLOGIK SIFATIGA TAʼSIRI

16.00.03-Veterinariya mikrobiologiyasi, virusologiyasi, epizootologiyasi, mikologiyasi, mikotoksikologiyasi va immunologiyasi

Axmedov Sunnat Muxitdinovich

QOʻYLAR PARAMFISTOMATOZINING EPIZOOTOLOGIYASI VA PATOMORFOLOGIYASI

16.00.02 – Hayvonlar patologiyasi, onkologiyasi va morfologiyasi. Veterinar akusherligi va hayvonlar reproduksiyasi biotexnikasi

Nishanov Dilshod Xasanovich

ITLAR DEMODEKOZINING EPIZOOTOLOGIYASI, DAVOLASH VA OLDINI OLISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

03.00.06 - Zoologiya VETERINARIYA FANLARI BOʻYICHA FALSAFA DOKTORI (PhD) DISSERTATSIYASI AVTOREFERATI

Абдиев Салохиддин Буронович

ZOTLI SIGIRLARDA TUGʻISHDAN KEYINGI ENDOMETRITLARNI DAVOLASH VA OLDINI OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH

16.00.02 – Hayvonlar patologiyasi, onkologiyasi va morfologiyasi. Veterinar akusherligi va hayvonlar reproduksiyasi biotexnikasi

Nematullayev Ozod Erkin Oʻgʻli

XLORELLA SUSPENZIYASINI BROYLER JOʻJALAR VA TOVUQLAR ORGANIZMIGA HAMDA MAHSULOTLARI SIFATIGA TAʼSIRINI VETERINARIYA SANITARIYA JIHATIDAN BAHOLASH

16.00.04 – Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi. Veterinariya sanitariyasi, ekologiyasi, zoogigiyenasi, veterinar-sanitariya ekspertizasi

Quldoshev Gʻulom Mamayusupovich

KUFESTROL PREPARATINI PARRANDALAR ORGANIZMIGA TAʼSIRI

16.00.04 –Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi. Veterinariya sanitariyasi, ekologiyasi, zoogigiyenasi va veterinar–sanitariya ekspertizasi

Xatamov Tolmas Tulkinovich

FOREL BALIGʻI JIGARI EKSTRAKTINI QOʻZILAR ORGANIZMIGA TAʼSIRI

16.00.04-Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi. Veterinariya sanitariyasi, ekologiyasi, zoogigiyenasi va veterinar-sanitariya ekspertizasi

Hatamov Akbar Hudoyberdiyevich

PARRANDALAR SALMONELLYOZI EPIZOOTOLOGIYASI, DIAGNOSTIKASI VA UNGA QARSHI KURASHNI TAKOMILLASHTIRISH TADBIRLARI

16.00.03-Veterinariya mikrobiologiyasi, virusologiyasi, epizootologiyasi, mikologiyasi, mikotoksikologiyasi va immunologiyasi

Nuriddinov Boboxon Yallaboyevich

QORAMOLLAR BARMOQLARINING YIRINGLI-NEKROTIK JARAYONLARI DIAGNOSTIKASI, DAVOLASH VA OLDINI OLISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

16.00.02 – Hayvonlar patologiyasi, onkologiyasi va morfologiyasi. Veterinar akusherligi va hayvonlar reproduksiyasi biotexnikasi

Kuldashev Otamurod Urazovich Sigirlar bepushtligi, endometritlarni davolash va
oldini olish usullarini takomillashtirish
16.00.02 - Х,айвонлар патологияси, онкологияси ва морфологияси.
Ветеринар акушерлиги ва х,айвонлар репродукцияси биотехникаси
Sulaymonov Ma’ruf Abduxolikovich Yuqori mahsuldor sigirlarning alimentar bepushtliklarini oldini olishda vitamin-minerallari ozuqaviy aralashmalaini qo'llash 16.00.01 - Hayvonlar kasalliklari diagnostikasi, terapiyasi va xirurgiyasi
Farmonov Sirojiddin Nizomovich Xdyvonlar organizmida 2-merkaptobenzotiazolning
ta’sirini toksikologik baxolash
16.00.04 - Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi. Veterinariya
sanitariyasi, ekologiyasi, zoogigiyenasi, veterinar-sanitariya ekspertizasi

Xayitov Bekjon Norbek O’g’li

Mahsuldor qoramollarda katta qorin asidozining etiopatogenezi va davolash hamda oldini olish usullarini takomillashtirish

16.00.01 - Hayvonlar kasalliklari diagnostikasi, terapiyasi va xirurgiyasi

Boboyev Oybek Rayimovich

Sigirlarda endemik bo’qoqning etiopatogenezi va guruhli profilaktikasi

16.00.01 - Hayvonlar kasalliklari diagnostikasi, terapiyasi va xirurgiyasi

Achilov Odiljon Elmuradovich Qoramollar exinokokkozida go‘sht va parenximatoz organlarning sifatini veterinariya sanitariya bahosi 16.00.04-Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi. Veterinariya sanitariyasi, ekologiyasi, zoogigiyenasi va veterinar-sanitariya ekspertizasi 

Haydarova Sevara Asatulla qizi

Itlarda naysimon suyak sinishlarining etiopatogenezi, davolash va bitish jarayonlarini faollashtirish 16.00.01-Hayvonlar kasalliklari diagnostikasi, terapiyasi va xirurgiyasi 
КАМОЛОВ НАСИМДЖОН ШАРИФБОЕВИЧ ШИМОЛИЙ ТОЖИКИСТОННИНГ ПОМИР ЭКОТИПИ ҚУТОСЛАРИ
ТЕРИ ҚОПЛАМАСИНИНГ ЭКОЛОГИК – МОРФОЛОГИК
ХУСУСИЯТЛАРИ
16.00.02 – Ҳайвонлар патологияси, онкологияси ва морфологияси.
Ветеринар акушерлиги ва ҳайвонлар репродукцияси биотехникаси