АВТОРЕФЕРАТЫ

АВТОРЕФЕРАТЫ

F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Yuklash
Kuldashev Otamurod Urazovich Sigirlar bepushtligi, endometritlarni davolash va
oldini olish usullarini takomillashtirish
16.00.02 - Х,айвонлар патологияси, онкологияси ва морфологияси.
Ветеринар акушерлиги ва х,айвонлар репродукцияси биотехникаси
Sulaymonov Ma’ruf Abduxolikovich Yuqori mahsuldor sigirlarning alimentar bepushtliklarini oldini olishda vitamin-minerallari ozuqaviy aralashmalaini qo'llash 16.00.01 - Hayvonlar kasalliklari diagnostikasi, terapiyasi va xirurgiyasi
Farmonov Sirojiddin Nizomovich Xdyvonlar organizmida 2-merkaptobenzotiazolning
ta’sirini toksikologik baxolash
16.00.04 - Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi. Veterinariya
sanitariyasi, ekologiyasi, zoogigiyenasi, veterinar-sanitariya ekspertizasi

Xayitov Bekjon Norbek O’g’li

Mahsuldor qoramollarda katta qorin asidozining etiopatogenezi va davolash hamda oldini olish usullarini takomillashtirish

16.00.01 - Hayvonlar kasalliklari diagnostikasi, terapiyasi va xirurgiyasi

Boboyev Oybek Rayimovich

Sigirlarda endemik bo’qoqning etiopatogenezi va guruhli profilaktikasi

16.00.01 - Hayvonlar kasalliklari diagnostikasi, terapiyasi va xirurgiyasi

Achilov Odiljon Elmuradovich Qoramollar exinokokkozida go‘sht va parenximatoz organlarning sifatini veterinariya sanitariya bahosi 16.00.04-Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi. Veterinariya sanitariyasi, ekologiyasi, zoogigiyenasi va veterinar-sanitariya ekspertizasi 

Haydarova Sevara Asatulla qizi

Itlarda naysimon suyak sinishlarining etiopatogenezi, davolash va bitish jarayonlarini faollashtirish 16.00.01-Hayvonlar kasalliklari diagnostikasi, terapiyasi va xirurgiyasi 
КАМОЛОВ НАСИМДЖОН ШАРИФБОЕВИЧ ШИМОЛИЙ ТОЖИКИСТОННИНГ ПОМИР ЭКОТИПИ ҚУТОСЛАРИ
ТЕРИ ҚОПЛАМАСИНИНГ ЭКОЛОГИК – МОРФОЛОГИК
ХУСУСИЯТЛАРИ
16.00.02 – Ҳайвонлар патологияси, онкологияси ва морфологияси.
Ветеринар акушерлиги ва ҳайвонлар репродукцияси биотехникаси