TRAINING PROGRAM

TRAINING PROGRAM

O'QUV DASTURLAR YUKLASH
BAKALAVRIAT
1-bosqich
2-bosqich
                        
3-bosqich
4-bosqich
MAGISTRATURA
1-bosqich
                       
2-bosqich
                  

Kredit-modul ta'lim tizimiga kirish