EMPLOYMENT

EMPLOYMENT

T/r Fakulteti Bitirgan yili Bitiruvchilar soni Ishga joylashganlar soni % Jami grant Ishga joylashgan grant % Kontrakt Ishga joylashgan kantrak %
1 Zooinjeneriya fakulteti 5410600 2022-2023 166 142 86% 45 45 100% 121 97 80%
 5410600- Zooinjenerya   turlari bo‘yicha 144 122 85% 35 35 100% 109 87 80%
5410600-Zooinjenerya baliqchilik 22 20 91% 10 10 100% 12 10 83%
2 Biotexnologiya fakuleti 5320500 2022-2023 65 55 85% 16 16 100% 49 39 80%
5320500-Biotexnologiya (veterinariya, chorvochlik, dorivor va ozuqa bob o‘simliklar 32 27 84% 3 3 100% 29 24 83%
5440200-Veterinariya farmoseftikasi 33 28 85% 13 13 100% 20 15 75%
3 Veterinariya  profilaktikasi va davolash fakulteti 5440100 2022-2023 264 197 75% 87 72 83% 177 125 71%
5440100-Veterinariya meditsinasi(faoliyat turlari bo‘yicha ) 264 197 75% 87 72 83% 177 125 71%
4 Veterinariya  diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi fakulteti 5440400 5440300 2022-2023 101 86 85% 37 37 100% 64 49 77%
5440300-Veterinariya diagnostikasi va  labaratoriyasi ishlari 52 44 85% 20 20 100% 32 24 75%
5440400-Veterinariya sanitariya ekispertizasi 49 42 86% 17 17 100% 32 25 78%
5 Iqtisodiyot fakulteti 2022-2023 Bitiruvchilar yo'q
6 Agrotexnologiya fakulteti 2022-2023 61 56 92% 24 24 100% 37 32 86%
5410200- Agronomiya (em xashak ekinlari) 38 36 95% 14 14 100% 24 22 92%
5411300-o‘simlik shunoslik (yaylov cho‘l o‘simlikshunosligi) 23 20 87% 10 10 100% 13 10 77%
7 Mahsulotlarni qayta Ishlash texnologiyasi va standartlashtrish 2022-2023 47 38 81% 15 15 100% 32 23 72%
5411400- Chorvachlik maxsulotlarini qayta ishlash texnalogiyasi talim yo‘nalishi bo‘yicha  47 38 81% 15 15 100% 32 23 72%
8 Qo'chma dastur fakulteti 2022-2023 20 8 40% 0 0 0% 20 8 40%
5410600-Zooinjenerya (turlari bo‘yicha) 20 8 40% 0 0 0% 20 8 40%
10 Bakalvriat 2022-2023 724 582 80% 224 209 93% 500 373 75%
Sirtqi 2022-2023 207 205 99% 0 0 0% 207 205 99%
Magistratura 2022-2023 136 124 91% 59 59 100% 77 65 84%
11 Jami 2022-2023 1067 911 85% 283 268 95% 784 643 82%
  Marketing va talabalar amalyoti bo'limi 22.05.2024 holatiga