AGROTEXNOLOGIYA FAKULTETIGA QARASHLI KAFERDALAR

AGROTEXNOLOGIYA FAKULTETIGA QARASHLI KAFERDALAR

DEPARTMENT OF PLANT AND FORAGE PRODUCTION
DEPARTMENT OF AGROTECHNOLOGIES, MECHANIZATION AND AUTOMATION OF PRODUCTION