DAVLAT IMTIHONLARI

DAVLAT IMTIHONLARI

5320500- BIOTEXNOLOGIYA TA’LIM YO‘NALISHINI 2023-2024 O‘QUV YILI BITIRUVCHILARI UCHUN “IXTISOSLIK” FANLARIDAN YAKUNIY DAVLAT ATTESTATSIYASI SAVOLLARI


5230100-“IQTISODIYOT (QISHLOQ XO‘JALIGIDA)” TA’LIM YO‘NALISHINI 2023-2024 O‘QUV YILI BITIRUVCHILARI UCHUN “IXTISOSLIK” FANLARIDAN YAKUNIY DAVLAT ATTESTATSIYASI SAVOLLARI


5230900-“BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT (QISHLOQ XO‘JALIGIDA)” TA’LIM YO‘NALISHINI 2023-2024 O‘QUV YILI BITIRUVCHILARI UCHUN “IXTISOSLIK” FANLARIDAN YAKUNIY DAVLAT ATTESTATSIYASI SAVOLLARI

5410200 – AGRONOMIYA (YEM-XASHAK EKINLARI) TA’LIM YO‘NALISHINI 2023-2024-O‘QUV YILI BITIRUVCHILARI UCHUN “IXTISOSLIK” FANLARIDAN YAKUNIY DAVLAT ATTESTATSIYASI SAVOLLARI
5311000 – TEXNOLOGIK JARAYONLAR VA ISHLAB CHIQARISHNI AVTOMATLASHTIRISH VA BOSHQARISH (QISHLOQ XO‘JALIGIDA) TA’LIM YO‘NALISHINI 2023-2024-O‘QUV YILI BITIRUVCHILARI UCHUN “IXTISOSLIK” FANLARIDAN YAKUNIY DAVLAT ATTESTATSIYASI SAVOLLARI
“5410600-ZOOINJENERIYA (TURLARI BO‘YICHA)” TA’LIM YO‘NALISHINI 2023-2024 O‘QUV YILI BITIRUVCHILARI UCHUN “IXTISOSLIK” FANLARIDAN YAKUNIY DAVLAT ATTESTATSIYASI SAVOLLARI.
5411300 - O‘SIMLIKSHUNOSLIK (YAYLOV-CHO‘L O‘SIMLIKSHUNOSLIGI) TA’LIM YO‘NALISHINI 2023-2024-O‘QUV YILI BITIRUVCHILARI UCHUN “IXTISOSLIK” FANLARIDAN YAKUNIY DAVLAT ATTESTATSIYASI SAVOLLARI
5411400- CHORVACHILIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI TA’LIM YO‘NALISHINI 2023-2024 O‘QUV YILI BITIRUVCHILARI UCHUN “IXTISOSLIK” FANLARIDAN YAKUNIY DAVLAT ATTESTATSIYASI SAVOLLARI

5440100-VETERINARIYA MEDITSINASI (FAOLIYAT TURLARI BO‘YICHA) TA’LIMYO‘NALISHINI 2023-2024-O‘QUV YILI BITIRUVCHILARI UCHUN “IXTISOSLIK” FANLARIDAN YAKUNIY DAVLAT ATTESTASIYASI SAVOLLARI


5440100-ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА (ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛНОСТИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНО НАПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АТТЕСТИЦИИ ПО «СПЕЦИАЛЬНЫМ» ПРЕДМЕТАМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ  2023-2024 УЧЕБНОГО ГОДА

 


5440100- VETERINARY MEDICINE (BY TYPES OF ACTIVITY) EDUCATIONAL DIRECTION QUESTIONS OF FINAL STATE CERTIFICATION IN “SPECIAL” SUBJECTS FOR GRADUATES 2023-2024 SCHOOL YEAR

5440200- VETERINARIYA FARMATSEVTIKASI  TA’LIM YO‘NALISHINI 2023-2024 O‘QUV YILI BITIRUVCHILARI UCHUN “IXTISOSLIK” FANLARIDAN YAKUNIY DAVLAT ATTESTATSIYASI SAVOLLARI
5440300 - VETERINARIYA DIAGNOSTIKASI VA LABORATORIYA ISHLARI TA’LIM YO‘NALISHINI 2023-2024 O‘QUV YILI BITIRUVCHILARI UCHUN “IXTISOSLIK” FANLARIDAN YAKUNIY DAVLAT ATTESTATSIYASI SAVOLLARI
ВОПРОСЫ ПО «СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ» ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 2023-2024 УЧЕБНОГО ГОДА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «5440300 – ВЕТЕРИНАРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛАБОРАТОРНОЕ ДЕЛО»
5440400 – VETERINARIYA SANITARIYA EKSPERTIZASI TA’LIM YO‘NALISHINI 2023-2024 O‘QUV YILI BITIRUVCHILARI UCHUN “IXTISOSLIK” FANLARIDAN YAKUNIY DAVLAT ATTESTATSIYASI SAVOLLARI
ВОПРОСЫ ПО «СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ» ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 2023-2024 УЧЕБНОГО ГОДА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «5440400 – ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»