DAVLAT XARIDLARI TO'G'RISIDA

DAVLAT XARIDLARI TO'G'RISIDA

DAVLAT XARIDLARI TO‘G‘RISIDA
Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 1-dekabrda qabul qilingan
Senat tomonidan 2021-yil 12-martda ma’qullangan
1-bob. Umumiy qoidalar
1-modda. Ushbu Qonunning maqsadi
Ushbu Qonunning maqsadi davlat xaridlari sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.
2-modda. Ushbu Qonunning amal qilish sohasi. Batafsil: lex.uz


2023-YIL XARIDLARI: |№T-III50| №T-III50/1|5-278|B-278/1|№101|9900066112|9900066112/1|3539-2023|№23SAK-3|


I 2022-YIL XARIDLARI I


| 2021-YIL XARIDLARI |