DAVLAT XARIDLARI TO'G'RISIDA

DAVLAT XARIDLARI TO'G'RISIDA

DAVLAT XARIDLARI TO‘G‘RISIDA
Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 1-dekabrda qabul qilingan
Senat tomonidan 2021-yil 12-martda ma’qullangan
1-bob. Umumiy qoidalar
1-modda. Ushbu Qonunning maqsadi
Ushbu Qonunning maqsadi davlat xaridlari sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.
2-modda. Ushbu Qonunning amal qilish sohasi. Batafsil: lex.uz


2023-YIL XARIDLARI: |№T-III50| №T-III50/1|B-278|B-278/1|№101|9900066112|9900066112/1|3539-2023|№23SAK-3|№-1-son|3121|40829293|8747-2023|ZR/58|№-62|MO-49|№1|57/59/1/001|243|05B278|05B278/1|№73|№254|№30|№05B278|№05B278/1|№8/05|№18|№18/04|№57/57/01/0005|№749|№750|№3121|№40829293|№1921760945|№9900066112|№9900066112/1|№AC/45|№60|№12|№304-A|Bayon_4|№14|№26/10|№173|№166|


I 2022-YIL XARIDLARI I


| 2021-YIL XARIDLARI |