TEXNOLOGIK JARAYONLAR VA ISHLAB CHIQARISHNI AVTOMATLASHITIRISH VA BOSHQARISH

Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashitirish va boshqarish