TEXNOLOGIK JARAYONLAR VA ISHLAB CHIQARISHNI AVTOMATLASHITIRISH VA BOSHQARISH