QARORLAR

QARORLAR

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI, 11.01.2022 YILDAGI 17-SON