QABUL MONITORINGI

QABUL MONITORINGI

Agronomiya (yem-xashak ekinlari).

Agronomiya (yem-xashak ekinlari sirtqi).


Biotexnologiya (tarmoqlar bo'yicha).

Biotexnologiya (tarmoqlar bo'yicha sirtqi).


Buxgalteriya hisobi va audit (qishloq xo'jaligida).

Buxgalteriya hisobi va audit (qishloq xo'jaligida sirtqi).


Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi.

Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi (sirtqi).


Dorivor o'simliklar yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi.


Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo'yicha).

Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo'yicha sirtqi).


Iqtisodiyot (qishloq xo'jaligida).

Iqtisodiyot (qishloq xo'jaligida sirtqi).


O'rmonchilik (o'rmonchilar va ularning farzandlari uchun).


O'rmonchilik va aholi yashash joylarini ko'kalamzorlashtirish.


O'simliklar karantini va himoyasi.


O'simlikshunoslik (ekin turlari bo'yicha sirtqi).


O'simlikshunoslik (yaylov cho'l  o'simlikshunosligi).


Qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi(ekin turlari bo'yich).


Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash.


Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulot turlari bo'yicha).

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulot turlari bo'yicha siqrtqi).

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulot turlari bo'yicha RUS).


Suv bioresurslari va akvakultura.


Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (qishloq xo'jaligida).


Veterinariya biotexnologiyasi.


Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari.

Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari(sirtqi).

Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari(RUS).


Veterinariya farmatsevtikasi.

Veterinariya farmatsevtikasi(sirtqi).


Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo'yicha).

Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo'yicha RUS).


Veterinariya sanitariya ekspertizasi.

Veterinariya sanitariya ekspertizasi(sirtqi).

Veterinariya sanitariya ekspertizasi(RUS).


Zooinjeneriya qorako'lchilik.

Zooinjeneriya qorako'lchilik(sirtqi).


Zooinjeneriya  (turlari bo'yicha).

Zooinjeneriya  (turlari bo'yicha sirtqi).

O'QISHNI KO'CHIRISH

Buxgalteriya (tarmoqlar bo'yicha)

Ekologiya va atrof-nuhit nuhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

Iqtisodiyot (qishloq xo'jaligida)

Iqtisodiyot (qishloq xo'jaligida sirtqi)

Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari(sirtqi)

Veterinariya farmatsevtikasi (sirtqi)

Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo'yicha sirtqi)

Veterinariya meditsinasi 

Veterinasiya sanitariya ekspertizasi (sirtqi)