MALAKAVIY IMTIHONLAR

MALAKAVIY IMTIHONLAR

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017-yil 31-maydagi 239/6-son qaroriga asosan Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetida quyidagi fanlar bo‘yicha malakaviy imtihonlar qabul qilinadi:
1) Veterinariya fanlari bo‘yicha:
03.00.06 –Zoologiya (veterinariya fanlari); 
03.00.08 – Odam va hayvonlar fiziologiyasi.
16.00.01-Hayvonlar kasalliklari diagnostikasi, terapiyasi va xirurgiyasi;
16.00.02 – Hayvonlar patologiyasi, onkologiyasi va morfologiyasi. Veterinar akusherligi va hayvonlar reproduksiyasi biotexnikasi;
16.00.03-Veterinariya mikrobiologiyasi, virusologiyasi, epizootologiyasi, mikologiyasi, mikotoksikologiyasi va immunologiyasi;
16.00.04 - Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi. Veterinariya sanitariyasi, ekologiyasi, zoogigiyenasi va veterinar-sanitariya ekspertizasi.
Malakaviy imtihon topshiruvchi talabgorlarning hujjatlari sessiya o‘tkaziladigan (fevral, may, noyabr, dekabr) oyining 1-sanasigacha qabul qilinadi.