FARMONLAR

FARMONLAR

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING FARMONI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA PF-5729