60840300 - VETERINARIYA DIAGNOSTIKASI VA LABORATORIYA ISHLARI

60840300 - Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari