60840300 - VETERINARIYA DIAGNOSTIKASI VA LABORATORIYA ISHLARI