60811500 - ZOOINJINERIYA YILQICHILIK VA TUYACHILIK