60811200-QISHLOQ XO'JALIGI EKINLARI SELEKSIYASI VA URUG'CHILIGI (EKIN TURLARI BO'YICHA)

60811200-Qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi (ekin turlari bo'yicha)