TADBIRLAR

“Mahsuldor qoramollar organizmiga ftor ta’sirini toksikologik baholash” mavzusida aprobatsiya2023-yil 20- noyabr kuni soat 16:00 da SamDVMCHBU “Farmakologiya va toksikologiya” kafedrasining II kurs tayanch doktoranti Ibragimov Ahmad Tulqinovichning 16.00.04-Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi. Veterinariya sanitariyasi, ekologiyasi, zoogigiyenasi va veterinar-sanitariya ekspertizasi  ixtisosligi bo‘yicha Mahsuldor qoramollar organizmiga ftor ta’sirini toksikologik baholash mavzusida aprobatsiyasi bo‘lib o‘tadi, barcha aprobatsiya hay’at a’zolari va ilmiy tadqiqotchilar taklif etiladi.

Manzil: Farmakologiya va toksikologiya kaferdrasi  “Farmakologiya va toksikologiya” labaratoriyasi, 675 - xonada bo‘lib o‘tadi.