НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

2023 yil 2- mart kuni soat 15:00da Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar  universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.06/30.12.2019.V.12.01. raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarning (Zoom orqali onlayn/ananaviy) navbatdagi yig’ilishi o’tkaziladi (2-bino, 271 xona)
                                             K U N   T A R T I B I:
1. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar  universiteti mustaqil-izlanuvchisi Islamov G’ulom Payzullayevichning 03.00.06 – Zoologiya (veterinariya fanlari) ixtisosligi bo’yicha “Samarqand viloyati hududlarida qoramol piroplazmidozlarining tarqalishi va ularga qarshi kurashish chora-tadbirlari” mavzusidagi veterinariya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertasiya ishini ilmiy seminar muhokamasi.
2. Har xil masalalar.

Ilmiy kengash


2023-yil 18-fevral kuni soat 11:00 da Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.06/30.12.2019.V.12.01. raqamli ilmiy kengash yig‘ilishida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti mustaqil izlanuvchisi Taylakov Tolip Isakulovichning 03.00.06 - Zoologiya (veterinariya fanlari) ixtisosligi bo‘yicha “O‘zbekiston sharoitida echkilarning gelmintlari va gelmintozlari” mavzusidagi veterinariya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishining himoyasi bo‘lib o‘tadi.
Yig‘ilish joyi: SamDVMChBU, 2-bino, 3-qavat, Kengash xonasi (271-xona).
Ilmiy kengash 


2022 yil 10-dekabr kuni soat 11:00 da Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.06/30.12.2019.V.12.01. raqamli ilmiy kengash yig‘ilishida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti tayanch doktoranti Haydarova Sevara Asatulla qizining 16.00.01-“Hayvonlar kasalliklari diagnostikasi, terapiyasi va xirurgiyasi” (veterinariya fanlari) ixtisosligi bo‘yicha “Itlarda naysimon suyak sinishlarining etiopatogenezi, davolash va bitish jarayonlarini faollashtirish”  mavzusidagi veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishining himoyasi bo‘lib o‘tadi.
Yig‘ilish joyi: SamDVMChBU, 2-bino, 3-qavat, Kengash xonasi (271-xona).

Ilmiy kengash 


2022 yil 10 sentabr kuni soat 11:00 da Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.06/30.12.2019.V.12.01. raqamli ilmiy kengash asosida tuzilgan bir martalik ilmiy kengash yig‘ilishida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti tayanch doktoranti Achilov Odiljon Elmuradovichning 16.00.04-Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi. Veterinariya sanitariyasi, ekologiyasi, zoogigiyenasi va veterinar-sanitariya ekspertizasi ixtisosligi bo‘yicha “Qoramollar exinokokkozida go‘sht va parenximatoz organlarning sifatini veterinariya sanitariya bahosi” mavzusidagi veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishining himoyasi bo‘lib o‘tadi.
Yig‘ilish joyi: SamDVMChBU, 2-bino, 3-qavat, Kengash xonasi (271-xona).

Ilmiy kengash 


2022 yil 12 sentabr kuni soat 10:00 da Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.06/30.12.2019.V.12.01. raqamli ilmiy kengash yig‘ilishida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti mustaqil izlanuvchisi Xayitov Bekjon Norbek o‘g‘lining 16.00.01-Hayvonlar kasalliklari diagnostikasi, terapiyasi va xirurgiyasi ixtisosligi bo‘yicha “Mahsuldor qoramollarda katta qorin atsidozining etiopatogenezi va davolash hamda oldini olish usullarini takomillashtirish” mavzusidagi veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishining himoyasi bo‘lib o‘tadi.
Yig‘ilish joyi: SamDVMChBU, 2-bino, 3-qavat, Kengash xonasi (271-xona).

Ilmiy kengash 


2022 yil 12 sentabr kuni soat 14:00 da Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.06/30.12.2019.V.12.01. raqamli ilmiy kengash yig‘ilishida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti mustaqil izlanuvchisi Boboyev Oybek Rayimovichning 16.00.01-Hayvonlar kasalliklari diagnostikasi, terapiyasi va xirurgiyasi ixtisosligi bo‘yicha “Sigirlarda endemik bo‘qoqning etiopatogenezi va guruhli profilaktikasi” mavzusidagi veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishining himoyasi bo‘lib o‘tadi.
Yig‘ilish joyi: SamDVMChBU, 2-bino, 3-qavat, Kengash xonasi (271-xona).

Ilmiy kengash